Heeft U vragen? Neem contact op met onze sales team: info@villapark.hu

Disclaimer

Villapark Vargesztes besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website villaparkhongarije.nl. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en/of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Villapark Vargesztes behoudt zich het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Villapark Vargesztes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is Villapark Vargesztes aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

Villapark Vargesztes streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Er bestaan websites die naar onze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Villapark Vargesztes geëxploiteerd. Villapark Vargesztes wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

 

Wijzigingen

Villapark Vargesztes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent Villapark Vargesztes’ privacybeleid, dan kunt u deze aan ons richten door het contactformulier in te vullen.

Adres

VILLAPARK VÁRGESZTES
2824 Várgesztes, Villapark
Tel: 06-34-494-494, 06-34-494-495
Mobil: 06-30-682-8481
Fax: 06-34-593-200


 

Foto's van Villapark

Foto's van Villapark